• MOKYMAI VVG DARBUOTOJAMS

  • MOKYMAI VVG VALDYBOS NARIAMS

VVG mokymai

Šioje svetainėje Jūs galite užsiregistruoti į POKYČIŲ VALDYMAS ir Galimybių plėtra organizuojamus mokymus, vykdomus pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos užsakymą.

Apie mokymus trumpai

150
Mokymo dienų
9
Mokymų temos
4500
Dalyvių
3
Metai

Kievienas, kuris nustoja mokytis pasensta. Nesvarbu ar jam 20 ar 80. Kiekvienas, kuris mokosi, lieka jaunas.

— Henry Ford —

MOKYMAI

Vertę kuriantys mokymai, kuriuos veda ilgametę patirtį turintys lektoriai.

1 tema

BUHALTERINĖ APSKAITA

 

Seminaras skirtas pristatyti buhalterinės apskaitos aktualius klausimus tikslinės grupės nariams. Seminaro maksimalus dalyvių skaičius – 20 asmenų.

Vijolė Satkauskienė

– Buhalterinės apskaitos ypatumai ne pelno siekiančių organizacijų veikloje.
– Ne pelno siekiančių organizacijų mokami mokesčiai ir įmokos.
– Finansinių ataskaitų rengimas.
– Naujovės ir aktualijos ne pelno siekiančių organizacijų buhalterinės apskaitos srityje.

2018-09-11 Vilniaus m. arba Vilniaus r.

REGISTRACIJA Į RENGINĮ

Norėdami užsiregistruoti į mokymus spauskite nuorodą. Tiksli mokymų vieta bus nurodyta tik užsiregistravusiems dalyviams.

2 tema

DARNUS KONFLIKTŲ SPRENDIMAS

 

Seminaras skirtas pristatyti konfliktų sprendimo būdus tikslinės grupės nariams. Seminaro maksimalus dalyvių skaičius – 20 asmenų.

Diana Jucevičienė

– Kuo konfliktinės situacijos gali būti naudingos?
– Nuostatos konfliktų atžvilgiu: kodėl bijome konfliktų?
– Negatyvios ir pozityvios konfliktų pasekmės.
– Objektyvios ir subjektyvios konfliktų priežastys.
– Konfliktų sprendimo stiliai ir jų taikymas.
– Pagrindiniai konfliktų sprendimo stiliai: konkuravimas, prisitaikymas, kompromisas, vengimas ir bendradarbiavimas.
– Kokiose situacijose koks stilius tinkamiausias?
– Emocijų pažinimas ir valdymas.
– Tipinės emocinės reakcijos konfliktinėse situacijose.
– Savo emocinių reakcijų įsisąmoninimas ir valdymas.
– Dėstymas, grupinė užduotis spontaniškų reakcijų konfliktinėse situacijose išsiaiškinimui ir jos aptarimas.
– Konstruktyvus konfliktinės situacijos valdymas.
– Konfliktinės situacijos suvokimas, tinkamiausio sprendimo pasirinkimas.
– Netinkami, konfliktą gilinantys veiksmai.
– Konstruktyvių veiksmų sprendžiant konfliktines situacijos eiga.
– Nepageidaujamų konfliktų prevencija.
– Nemaskuojami teiginiai, dvigubų pranešimų vengimas, faktų ir nuomonių atskyrimas.

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos sprendimu mokymai šia tema iki 2018 m. lapkričio 15 dienos neplanuojami)

REGISTRACIJA Į RENGINĮ

Norėdami užsiregistruoti į mokymus spauskite nuorodą. Tiksli mokymų vieta bus nurodyta tik užsiregistravusiems dalyviams.

3 tema

PARAMOS PROJEKTŲ ADMINISTRAVIMAS IR VALDYMAS

 

Seminaras skirtas pristatyti paramos projektų administravimo ir valdymo aktualius klausimus tikslinės grupės nariams. Seminaro maksimalus dalyvių skaičius – 30 asmenų.

Ieva Adomaitytė-Subačienė

– Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai administravimo sistema.
– Projekto idėjų generavimas, projekto poreikių išsiaiškinimas.
– Kokybiškų projekto tikslų ir uždavinių formulavimas: loginė matrica.
– Kaip įvertinti projekto naudą?
– Suinteresuoti asmenys ir jų valdymas projekte: ką daryti, kad užtikrintume palaikymą vadovaujamam projektui?
– Plano paruošimas. Kam mums reikia plano?
– Darbų skaidymas: nauda, principai, būdai, priemonės.
– Plano parengimo eiliškumas.
– Projekto gairės.
– Projekto laiko planavimo ypatybės, darbų grafiko sudarymo būdai ir eiga, kritinio darbų kelio nustatymas.
– Projekto kaštų įvertinimas ir sąmatos sudarymas.
– Paraiškų rengimo reikalavimai: reikalavimų paraiškų rengimui sistema; projekto parengtumas; projekto tikslų, uždavinių, veiklų formulavimas; projekto biudžeto sudarymas; projekto veiklų ir projekto biudžeto sąsaja; dažniausiai pasitaikančios klaidos bei „jautrios vietos“ rengiant paraiškas.
– Pagrindiniai projekto įgyvendinimo aspektai: efektyvus projekto valdymas – reikalavimai ir praktika; projekto administravimo turinys ir rolės; paramos gavėjo pareigos ir atsakomybė; projekto įgyvendinimo priežiūra; pažeidimai ir neatitikčių valdymas; projekto finansų valdymo ypatumai ir probleminės vietos.
– Komunikacijos kokybės įtaka projekto įgyvendinimo eigai ir jos valdymas.
– Projekto užbaigimas; projekto dokumentavimo svarba ir nauda.

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos sprendimu mokymai šia tema iki 2018 m. lapkričio 15 dienos neplanuojami)

REGISTRACIJA Į RENGINĮ

Norėdami užsiregistruoti į mokymus spauskite nuorodą. Tiksli mokymų vieta bus nurodyta tik užsiregistravusiems dalyviams.

4 tema

GYVENTOJŲ AKTYVINIMAS IR VIEŠIEJI RYŠIAI

 

Seminaras skirtas pristatyti gyventojų aktyvinimo priemones ir viešųjų ryšių organizavimo aktualius klausimus tikslinės grupės nariams. Seminaro maksimalus dalyvių skaičius – 20 asmenų.

Asta Pliaukštienė

– Bendruomenės informavimo kampanijų galimybės.
– Skirtingų socialinių grupių aktyvinimas.
– Kaip paskatinti gyventojus rengti vietos projektus?
– Įstaigos ir asmeninis įvaizdis, jo reikšmė visuomenės nuomonei bei darbo efektyvumui.
– Viešųjų ryšių proceso valdymas.
– Žiniasklaidos teisė.
– Dalykinė komunikacija ir profesinė etika bendraujant su visuomene ir su žiniasklaida.
– Efektyvus pranešimas spaudai.
– Kaip atkreipti skaitytojų / klausytojų dėmesį?

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos sprendimu mokymai šia tema iki 2018 m. lapkričio 15 dienos neplanuojami)

REGISTRACIJA Į RENGINĮ

Norėdami užsiregistruoti į mokymus spauskite nuorodą. Tiksli mokymų vieta bus nurodyta tik užsiregistravusiems dalyviams.

5 tema

VERSLO PLANŲ RENGIMAS IR VERTINIMAS

 

Seminaras skirtas pristatyti verslo planų rengimo ir vertinimo aktualius klausimus tikslinės grupės nariams. Seminaro maksimalus dalyvių skaičius – 20 asmenų.

Diana Jucevičienė

– Verslo plano esmė: kas yra verslo planas, kam jis reikalingas.
– Išoriniai ir vidiniai verslo plano tikslai.
– Verslo plano vertė.
– Verslo plano kūrimo fazės.
– Verslo plano dalys.
– Informacija apie verslą, verslo istoriją, produktą / paslaugą.
– Rinka, konkurencija, aplinka, tiekėjai.
– Paskirstymas, skatinimas, reklama.
– Pozicionavimas, kainodara.
– Valdymas, žmogiškieji ištekliai, patalpos / veiklos vieta, veiklos reglamentavimas / teisinė aplinka.
– Biudžetas, pradinės ir pridėtinės išlaidos, pardavimų prognozė ir lūžio taškas, pelno ir nuostolių prognozė, pinigų srautų prognozė, balanso prognozė.
– Verslo plano rengimas.
– Verslo planų rengimo klaidos.
– Bendrasis verslo plano vertinimas ir ekonominio gyvybingumo vertinimas.

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos sprendimu mokymai šia tema iki 2018 m. lapkričio 15 dienos neplanuojami)

REGISTRACIJA Į RENGINĮ

Norėdami užsiregistruoti į mokymus spauskite nuorodą. Tiksli mokymų vieta bus nurodyta tik užsiregistravusiems dalyviams.

6 tema

LYDERYSTĖ

 

Seminaras skirtas pristatyti lyderystės reiškiniui tikslinės grupės nariams. Seminaro maksimalus dalyvių skaičius – 20 asmenų.

Asta Pliaukštienė

– Lyderystės samprata. Kaip suprantame lyderystę?Ar lyderiu gimstama? Ką reiškia būti lyderiu?
– Lyderio elgesio ypatumai.
– Lyderis – vedlys. Asmeninės lyderio vizijos ir tikslų svarba: lyderis žino, kur eina ir veda kitus. Gebėjimas komunikuoti bei perduoti viziją / tikslus savo pasekėjams. Asmeninio pavyzdžio galia įtakojant savo darbuotojus.
– Lyderis – savo darbuotojų įkvėpėjas. Kaip sutelkti savo darbuotojus ir įkvėpti juos darbui? Delegavimo nauda įtraukiant ir motyvuojant darbuotojus. Delegavimo įgūdžiai. Grįžtamojo ryšio suteikimo darbuotojui subtilybės.
– Lyderis – savo darbuotojų partneris. Lyderio santykių su darbuotojais pobūdis. Partneriškų, pasitikėjimu grįstų santykių užmezgimas ir palaikymo sąlygos: pagarba, žodžio laikymasis, kitų žmonių priėmimas ir palaikymas, siekiant atskleisti jų potencialą.
– Ugdantis lyderis. Pavaldinių ugdymo reikšmė, ugdymo būdai ir ugdymo situacijos. Pavaldinių ugdymo poreikių įvertinimas. Ugdymo atvejai ir situacijos organizacijose. Pavaldinių kompetencijos ugdymas, užduočių atlikimo ir atsakomybės ugdymas, ugdymas sudėtingose darbo situacijose, ugdymas siekiant tobulėjimo tikslų, ugdymas teikiant grįžtamąjį ryšį, situacinis ugdymas. Ugdymo modeliai. Ugdymo pokalbis kaip motyvacinė ir tobulėjimą įgalinanti priemonė. Ugdymo modelių panaudojimas pokalbyje su darbuotoju.
– Įkvepiantis ir įgalinantis lyderis. Pavaldinių įkvėpimo ir įgalinimo metodai bei praktinis jų taikymas.

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos sprendimu mokymai šia tema iki 2018 m. lapkričio 15 dienos neplanuojami)

REGISTRACIJA Į RENGINĮ

Norėdami užsiregistruoti į mokymus spauskite nuorodą. Tiksli mokymų vieta bus nurodyta tik užsiregistravusiems dalyviams.

7 tema

TARPTAUTINIS VIETOS VEIKLOS GRUPIŲ BENDRADARBIAVIMAS

 

Seminaras skirtas pristatyti tarptautiniam VVG bendradarbiavimui aktualius klausimus tikslinės grupės nariams. Seminaro maksimalus dalyvių skaičius – 20 asmenų.

Virginija Klimukienė

– Tarptautinio VVG bendradarbiavimo subjektai ir jų tarpusavio ryšiai.
– Tarptautinio VVG bendradarbiavimo poreikio ir tikslų nustatymas.
– Galimybės bendradarbiavimo ryšiams megzti.
– VVG išteklių apjungimas tarptautinio bendradarbiavimo galimybės didinti.
– Finansavimo galimybės, aktualios VVG tarptautiniam bendradarbiavimui (EŽŪFKP, ES BJRS (Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategija), kt.).
– Gerosios patirties pavyzdžių radimas, analizė, pritaikomumas kitos šalies terpei.

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos sprendimu mokymai šia tema iki 2018 m. lapkričio 15 dienos neplanuojami)

REGISTRACIJA Į RENGINĮ

Norėdami užsiregistruoti į mokymus spauskite nuorodą. Tiksli mokymų vieta bus nurodyta tik užsiregistravusiems dalyviams.

8 tema

VIEŠIEJI PIRKIMAI

 

Seminaras skirtas pristatyti viešųjų pirkimų aktualius klausimus tikslinės grupės nariams. Seminaro maksimalus dalyvių skaičius – 20 asmenų.

Tomas Vasiliauskas

– Viešojo pirkimo ir perkančiosios organizacijos sąvokos.
– Viešųjų pirkimų teisinė bazė, aktualūs jos pokyčiai.
– Perkančiosios organizacijos būtinoji dokumentacija.
– Viešajame pirkime dalyvaujantys asmenys.
– Pirkimo vertės skaičiavimas.
– Pirkimų planavimas.
– Pirkimo būdai ir jų pasirinkimas.
– Supaprastintų viešųjų pirkimų ypatumai.
– Pirkimo dokumentų rengimas.
– Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai.
– Reikalavimai pirkimo objektui.
– Pasiūlymų vertinimas.
– Tiekėjų informavimas.
– Pirkimo sutarčių sudarymas, galiojimas, pratęsimas.
– Viešųjų pirkimų dokumentavimas, ataskaitų pateikimas.

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos sprendimu mokymai šia tema iki 2018 m. lapkričio 15 dienos neplanuojami)

REGISTRACIJA Į RENGINĮ

Norėdami užsiregistruoti į mokymus spauskite nuorodą. Tiksli mokymų vieta bus nurodyta tik užsiregistravusiems dalyviams.

9 tema

VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMAS

 

Seminaras skirtas pristatyti viešųjų ir privačių interesų derinimo aktualius klausimus tikslinės grupės nariams. Seminaro maksimalus dalyvių skaičius – 30 asmenų.

Tomas Šedbaras

– Viešųjų ir privačių interesų derinimo ES biudžeto valdyme, valstybinėje tarnyboje teisinis reglamentavimas.
– Pagrindinės sąvokos: viešasis interesas, privatus interesas, interesų konfliktas.
– Interesų konflikto pasekmės asmeniui, organizacijai, valstybei (sankcijų pavidalu).
– Privačių interesų konfliktų šaltiniai.
– Prievolė vengti interesų konflikto ir pareiga nusišalinti.
– Nusišalinimo tvarka ir nusišalinimo nepriėmimas, konkrečių gyvenimiškų pavyzdžių nagrinėjimas.
– Privačių interesų deklaravimas kaip interesų konfliktų prevencijos priemonė.
– Prievolė nesinaudoti pareigomis asmeninei naudai gauti.
– Teisės atstovauti apribojimai.
– Dovanų ar paslaugų priėmimo ir teikimo apribojimai, dovanos ir kyšio santykis.
– Prievolės ieškant kito darbo.
– Apribojimai pasibaigus tarnybai.
– Tyrimų dėl galimų pažeidimų atlikimas.
– Atsakomybė už Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo pažeidimus.

2018-09-13 Kauno m. arba Kauno r.

 

REGISTRACIJA Į RENGINĮ

Norėdami užsiregistruoti į mokymus spauskite nuorodą. Tiksli mokymų vieta bus nurodyta tik užsiregistravusiems dalyviams.

REGISTRACIJA

Norėdami užsiregistruoti į mokymus spauskite žemiau esančią nuorodą.

info@vvgmokymai.lt

Tel. 8 700 40025

KONTAKTAI

Parašykite mums, jei turite klausimų ar tiesiog norite pasidomėti Jums aktualiais klausimais. Mes sieksime kaip galėdami greičiau Jums atsakyti ir pagelbėti.

Back to Top